"МОНГОЛ СҮЛЖЭЭ" бол "Монголын Үндэстний Чөлөөлөх Хөдөлгөөн" ТББ-ын гишүүд болон идэвхтэн дэмжигчдийн олон нийтийн сүлжээ юм. Энэхүү сүлжээний гол зорилго нь барууны олигарх бүлэглэлүүдийн бүрэн хяналтад байдаг facebook, twitter зэрэг тагнуулын хэрэгслүүдээс тусдаа өөрсдийн Монгол сүлжээнд монголын төлөө цохилох зүрхтэй, монголынхоо өнөө ирээдүйн төлөө бодол оюунаа чилээдэг хэн бүхнийг нэгтгэхэд оршино.