Ерөнхийлөгчийн сонгууль

ПҮРЭВ-ОЧИР Лхамсүрэн
Admin
Joined: 2021-02-10 14:52:10
2021-08-08 12:52:34

Соросын Энхбат нөхөр үү? дайсан уу?

ПҮРЭВ-ОЧИР Лхамсүрэн
Admin
Joined: 2021-02-10 14:52:10
2021-08-08 12:53:57

Жорж Сорос гэгч жүүд чухам хэн болохыг сайтар судлаарай, тунгаан бодоорой!!